Summit Cycles turned 25 this year and on 11th November we held a celebration to mark the occasion. 

Mae Summit Cycles yn 25 oed eleni. Ar 11eg Tachwedd cawsom ddiwrnod dathlu.

 

 

 

We will announce the winner of our £250 prize draw on Wednesday 15th November. 

Byddwn ni'n cyhoeddi enillydd ein raffl taleb gwerth £250 ddydd Mercher 15fed Tachwedd.