Summit Cycles turned 25 this year and on 11th November we held a celebration to mark the occasion. 

Mae Summit Cycles yn 25 oed eleni. Ar 11eg Tachwedd cawsom ddiwrnod dathlu.