Christmas Gravel Social

Join us on Friday 29th December for a relaxed, easy paced, social ride to Pontrhydygroes. 

Meet outside the shop at 1pm. We will be closing the shop early for the ride. 

Please bring lights and make sure you are dressed for the weather. 

Our ride last year was great fun and well attended so we are looking forward to another enjoyable Christmas outing. 

Please ask in the shop or send us an email if you have any questions ( [email protected] )

 

 

Ymunwch â ni ar ddydd Gwener 29 Rhagfyr am daith feicio hamddenol i Bontrhydygroes.

Cyfarfod o flaen y siop am 1yp. Byddwn yn cau'r siop yn gynnar ar gyfer y reid.

Dewch â goleuadau a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwisgo dillad sy'n addas ar gyfer y tywydd.

Roedd ein reid llynedd yn llawer o hwyl a daeth nifer dda draw. Eleni rydym yn edrych ymlaen at reid Nadolig bleserus arall.

Gofynnwch yn y siop neu anfonwch e-bost aton ni os oes gennych unrhyw gwestiwn.

Join us on Friday 29th December for a relaxed, easy paced, social ride to Pontrhydygroes. 

Meet outside the shop at 1pm. We will be closing the shop early for the ride. 

Please bring lights and make sure you are dressed for the weather. 

Our ride last year was great fun and well attended so we are looking forward to another enjoyable Christmas outing. 

 

 

Ymunwch â ni ar ddydd Gwener 29 Rhagfyr am daith feicio hamddenol i Bontrhydygroes.

Cyfarfod o flaen y siop am 1yp. Byddwn yn cau'r siop yn gynnar ar gyfer y reid.

Dewch â goleuadau a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwisgo dillad sy'n addas ar gyfer y tywydd.

Roedd ein reid llynedd yn llawer o hwyl a daeth nifer dda draw. Eleni rydym yn edrych ymlaen at reid Nadolig bleserus arall.

Gofynnwch yn y siop neu anfonwch e-bost aton ni os oes gennych unrhyw gwestiwn. ( [email protected] )

You May Also Like